Centrum denních služeb START


Sociálně terapeutická dílna KROKY

Podpora samostatného bydlení


Přeprava handicapovaných osob


Dobrý den,

posláním neziskové organizace PRAPOS (PRÁci POStiženým) je aktivní snaha o rovnoprávné postavení občanů se zdravotním postižením ve společnosti a jejich integrace formou profesní přípravy a pracovního zařazení.

Jsme poskytovatelem sociálních služeb již od roku 2005 (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). V roce 2008 jsme otevřeli ambulantní službu sociální prevence Sociálně terapeutickou dílnu KROKY, v roce 2012 ambulantní službu sociální péče Centrum denních služeb START, v roce 2014 terénní službu Podporu samostatného bydlení a zároveň fakultativní službu Přepravu handicapovaných osob.

Postupně se tedy otevíráme pro lidi s vyšší mírou postižení a našim cílem je cílená příprava a hledání maximální míry pracovního uplatnění pro ně. Jednotlivá zařízení se liší náplní péče, výhodou je jejich prostupnost. V roce 2012 jsme zaměstnali 2 lidi ze STD v Chráněné dílně, další zde pracují na Dohodu o provedení práce.

Naší cílovou skupinou jsou muži i ženy ve věku od 18 do 56 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením, kteří se sami chtějí podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.

Jsme aktivním členem Komunitního plánování města Ostravy. Zároveň jsme fakultním zařízením Ostravské university v Ostravě - docházejí k nám na praxe a reciproční praxe studenti z oboru Speciální pedagogika.