Občanské sdružení PRAPOS (práce postiženým), založené registrací v r.2005, je zřizovatelem chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením. Od února 2008 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v rámci sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením.

Cílem organizace je integrace osob se zdravotním postižením formou profesní přípravy a pracovního zařazení. Pro tento účel jsme v r.2006 vybudovali provozovnu prádelny, která sídlí v Slezské Ostravě na ul. Bohumínská. V současné době zaměstnává PRAPOS 14 osob z toho 11 osob se zdravotním postižením. Jedná se především o osoby s psychiatrickou diagnozou a osoby se smyslovým a tělesným postižením. Zaměstnání přineslo této cílové skupině osob nejenom zlepšení ekonomické situace, ale i výrazné zlepšení úrovně sebehodnocení, které bylo dlouhodobou nezaměstnaností poškozeno.

1.10.2010 jsme rozšířili aktivity o sociální služby otevřením Sociálně terapeutické dílny s názvem KROKY se sídlem na Zborovské ulici. Více se můžete dočíst v kolonce o novinkách.

1. 6. 2012 zahájilo provoz Centrum denních služeb v Ostravě - Zábřehu. 

 

Děkujeme za stálou podporu těmto institucím: Úřadu práce v Ostravě, Statutárnímu městu Ostrava, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, MPSV  a Nadačnímu fondu Dalkia Ostrava. Významný podíl na úspěšné realizaci projektu mají rovněž spolupracující organizace, které jsou našimi zadavateli a tím nepřímo poskytují možnost pracovního uplatnění pro zdravotně znevýhodněné osoby.

V roce 2012 a 2013 podpořila projekt „Chráněná dílna-zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ NADACE OKD

Sociálně terapeutická dílna KROKY získala grant společnosti Arcelor Mittal ve výši 30 000,- Kč na vybavení dřevařské a tkalcovské dílny.

 

 

 

 

DĚKUJEME TÍMTO ZA PODPORU NAŠICH PROJEKTŮ.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.